<< PERBEZAAN ANTARA AL-QURAN DAN HADIS >>


PERBEZAAN ANTARA AL-QURAN DAN HADIS QUDSI DAN HADIS NABAWI


Hadis Nabawi :-

HADIS NABAWI
Definisi bahasa: “ baharu, perkhabaran dan
masih baru
bukan lama.”

(( ومَنْ أصدق مِنَ الله حديثاً ))  -
surah
An-Nisa’ Ayat (87)

Istilah : ialah apa sahaja yang di
sandarkan kepada
Rasulullah sama ada perkataan,
perbuatan
dan taqrir
(pengakuan)
Baginda.

Contohnya : hadith nabi berkaitan
mengenai solat ialah
solat

Perhatikan Jadual Di Bawah..PERKARA

MAKSUD


Pekataan

Suatu
perkara yang dilafazkan daripada mulut baginda sendiri kemudian di
ambil oleh para sahabat sebagai hadis di sampaikan kepada
sahabat-sahabat yang lain.
Perbuatan

Setiap
perbuatan yang dilakukan oleh baginda, contoh seperti solat dan
lain-lain.
Seperti
hadis: “
صلوا كما رأيتمونى أصلي

Taqrir

Yakni
perbuatan yang dibenarkan oleh Baginda.
Keterangan...

ٍSifat

Sifat-sifat
yang ada pada Rasulullah s.a.w


Hadis Qudsi:

 HADIS QUDSI


Definisi Bahasa:

baharu, perkhabaran dan masih baru bukan lama.”

Qudsi –
dinisbahkan kepada
kesucian.
Iaitu
kesucian yang menunjukkan kepada keagungan atau kebesaran Allah kerana
Hadis
Qudsi merupakan kalimah (perkataan) yang bertujuan untuk tanziyah
(penyucian)
dan Tad’hir {
تطهير}
(pembersihan) pada bahasa.

Dan
taqdis {
تقديش} yakni menyucikan kalam Allah
Taala. – ((bebas daripda kata-kata yang serupa
makhluk-manusia))

Firman
Allah Taala:

øŒÎ)ur tA$s% š/u Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ÎoTÎ) ×@Ïã%y` Îû ÇÚöF{$# ZpxÿÎ=yz ( (#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pÏù `tB ßÅ¡øÿム$pÏù à7Ïÿó¡our uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur ßxÎm7|¡çR x8ÏôJpt¿2 â¨Ïds)çRur y7s9 ( tA$s% þÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB Ÿw tbqßJn=÷ès? ÇÌÉÈ

30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu
berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu
Dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di
bumi
itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah
(berbunuh-bunuhan),
padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan memujiMu dan mensucikanMu?".
Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak
mengetahuinya".

-     
surah
al-Baqarah, Ayat 30.

Definisi Istilah: Iaitu perkara yang
disandarkan daripda Nabi Muhammad
s.a.w kepada Allah Taala. Yakni Rasulullah meriwayatkan sesuatu hadis
itu        
  
daripada Allah Taala.

Apabila Rasulullah mahu
menyampaikan hadis Qudsi, baginda akan menyebut “daripada
Allah Taala, daku
bersabda…”
      
Contoh: daripada Abi
Hurairah, daripada Rasulullah s.a.w,
Allah telah meriwayatkan…
      
Seperti hadis dibawah:

      
    
عن أبى هريرة رضى الله
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول
الله تعالى: (( أنا عند ظن عبدى بي ، و أنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني فى
نسه ذكرته
فى نفسي ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ))

أخرجه البحارى والمسلم -


Oleh itu rasanya telah
jelaslah kepada kita mengenai perbezaan diantara Al-Quran, Hadis
Nabawi, dan Hadis
Qudsi. Cuba perhatikan jadual dibawah ini, Insya-Allah akan memberikan
kefahaman kepada kita..


Bil

Al-Quran

Hadis Nabawi

Hadis Qudsi1

Kalam
Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w beserta dengan
lafaznya (lafaz Al-Quran).

apa sahaja yang di sandarkan
kepada Rasulullah sama ada perkataan, perbuatan dan taqrir (pengakuan)
Baginda.

kalam Allah
tidak untuk menentang dan tidak pula untuk mukjizat.2

Tidak
dinisbahkan kepada sesiapa kecuali hanya kepada Allah S.W.T sahaja.


Kalam Allah
Yang disandarkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah.3

Himpunan
yang dipindahkan kepada kita (Nabi Muhammad s.a.w) dengan cara
berperingkat-peringkat dan ianya jelas, benar dan shahih.
.


Banyak keraguan
padanya, ada yang shahih, hasan, dan dhaif.


4

Membacanya
merupakan satu ibadah.


Tidak dikira
sebagai ibadat ketika membacanya.
 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 Anatomi Al-Quran |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net